O odporność defibrylatora na wnikanie wody oraz ciał obcych informuje stopień ochrony IP (International Protection). Oznaczenie składa się z liter IP oraz dwóch cyfr charakterystycznych, z których pierwsza informuje o stopniu ochrony przed wnikaniem pyłu i innych ciał stałych, a druga o stopniu ochrony przed szkodliwym działaniem wody.

Znaczenie cyfr:

Pierwsza cyfra Opis Stopień  IP Znaczenie

0

 

Bez ochrony IP0X  

1

 

Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o
średnicy 50 mm i większej
IP1X  

2

 

Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o
średnicy 12,5 mm i większej
IP2X  

3

 

Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o
średnicy 2,5 mm i większej
IP3X  

4

 

Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o
średnicy 1 mm i większej
IP4X  

5

 

Ochrona przed pyłem

 

IP5X

 

Odporny na pył

 

6

 

Ochrona pyłoszczelna IP6X Pyłoszczelny

 

Druga cyfra Opis Stopień  IP Znaczenie
 0 Bez ochrony IP X0  
 1 Ochrona przed padającymi kroplami wody IP X1  
 2 Ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę IP X2  
 3 Ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony IP X3 Ochrona przed deszczem
 4 Ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku IP X4 Ochrona przed zachlapaniem
 5 Ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony IP X5 Ochrona przed wodą z natrysku
 6 Ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony IP X6  
 7 Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m) IP X7 Wodoszczelny
 8 ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7) IP X8 Odporny na wnikanie wody pod ciśnieniem

Stopień ochrony IP może być podany z „X” zamiast jednej z cyfr (znaczy to, że podany jest tylko stopień ochrony przed ciałami stałymi lub tylko wodą) lub jako kombinacja 2 cyfr, np. IP55 (jeden z najwyższych IP dla defibrylatorów AED). Stopień IP znajdą Państwo w opisie danego modelu AED w zakładce „Informacje dodatkowe”.