Primedic

Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne Primedic są produktem niemieckiej firmy Metrax GmbH. Na polskim rynku dostępne są następujące modele Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych Primedic: HeartSave PAD, HeartSave AED, HeartSave AED-M oraz w pełni automatyczny HeartSave AS. Charakterystyczną cechą tych defibrylatorów (poza modelem HeartSave PAD) jest możliwość wyboru języka. Ponadto są one wyposażone w tryb pediatryczny, który umożliwia defibrylację pacjentów pediatrycznych.