Blog

  1. Czy można zastosować AED w przypadku osoby tonącej?
  2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa HeartSine Samaritan PAD
  3. Oświadczenie bezpieczeństwa Schiller (DefiSign)