Koszty utrzymania defibrylatorów AED są bardzo różne. Z tego powodu jest ważne, aby przed dokonaniem zakupu zapoznali się Państwo nie tyko z ceną zakupu, ale również z kosztami utrzymania defibrylatora. Na koszty utrzymania składają się wymiany baterii i elektrod, które muszą odbyć się w międzyczasie ze względu na ograniczoną datę ważności obu tych elementów. Cena i okres przydatności do użycia tych akcesoriów wymiennych decydują w dużej mierze o kosztach utrzymania Państwa urządzenia AED.