Defibrylator AED jest zawsze używany jako uzupełnienie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. RKO jest bardzo ważną częścią prowadzonej akcji ratowniczej. Z tego powodu niektóre defibrylatory AED są wyposażone w dodatkowe funkcje wspierające użytkownika.

Kliknij TUTAJ aby zapoznać się z defibrylatorami analizującymi głębokość i tempo ucisków oraz udzielają feedbacku.

Kliknij TUTAJ aby zapoznać się z defibrylatorami, które nadają rytm uciskom ratowniczym poprzez sygnalizacje dźwiękową – tzw. metronom.