erc2015

 • Najnowsze wytyczne resuscytacji ERC - podsumownie najważniejszych zmian

  medisol update -logo15 października 2015 roku zostały opublikowane nowe wytyczne resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji. Są to wytyczne stosowane przez wszystkie krajowe rady resuscytacji jako przewodnik dla regulacji krajowej interpretacji.

  Wytyczne uaktualniane są co 5 lat. Nowe wytyczne ERC zostaną ogłoszone na początku 2020 roku.

  Wszystkie defibrylatory dostępne w naszym sklepie są zgodne z najnowszymi wytycznymi ERC. Aby zapoznać się z listą, kliknij w przycisk poniżej:

  Podsumowanie zmian dotyczących podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) w przypadku pacjentów dorosłych:

  • Wytyczne ERC 2015 podkreślają znaczenie interakcji pomiędzy dyspozytorem pogotowia a osobą przeprowadzającą akcję ratunkową oraz jak najszybszego użycia defibrylatora AED. Efektywna i skoordynowana akcja jest ważna dla zwiększenia szans na przeżycie oraz ma realny wpływ na jakość życia po pobycie w szpitalu.

   • • Dyspozytor pogotowia odgrywa istotną rolę w procesie reanimacji poprzez pomoc we wczesnym rozpoznaniu nagłego zatrzymania krążenia, koordynację akcji reanimacyjnej przez telefon oraz instruktarz jak właściwie użyć AED.
   • • Świadek zdarzenia po przeszkoleniu z tego zakresu powinien szybko ocenić stan osoby poszkodowanej w celu określenia czy reaguje i oddycha prawidłowo, a następnie wezwać pogotowie ratunkowe. Świadek zdarzenia bez przeszkolenia powinien, po sprawdzeniu że poszkodowany nie reaguje prawidłowo, wezwać pogotowie i postępować zgodnie z instrukcjami dyspozytora.
   • • Nieprzytomny poszkodowany, który nie oddycha prawidłowo doznał nagłego zatrzymania krążenia i potrzebne jest przeprowadzenie reanimacji. Świadkowie zdarzenia oraz dyspozytorzy pogotowia muszą być uczuleni na możliwość wystąpienia NZK u każdej osoby z utratą przytomności i muszą uważnie ocenić czy poszkodowany poprawnie oddycha.
   • • Podczas reanimacji muszą być wykonywane uciśnięcia klatki piersiowej w przypadku wszystkich poszkodowanych z zatrzymaniem krążenia. Osoby przeszkolone i posiadające umiejętności prowadzenia oddechów ratowniczych powinny prowadzić uciski klatki piersiowej w kombinacji z oddechami ratowniczymi. Na obecną chwilę nie ma przekonujących dowodów na to, że same uciski klatki piersiowej są lepsze niż standardowa reanimacji. W związku z tym wytyczne w tej kwestii pozostają niezmienione.
   • • Wysokiej jakości resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest kluczowa dla poprawy wyników leczenia. Wytyczne nie zmieniają nic w kwestii głębokości i tempa ucisków klatki piersiowej. Osoby prowadzące RKO powinny wykonywać uciśnięcia klatki piersiowej o odpowiedniej głębokości (około 5 cm, ale nie większej niż 6 cm u przeciętnego dorosłego) oraz częstości 100-120 uciśnięć na minutę. Po każdym ucisku klatka piersiowa poszkodowanego powinna się unieść i wrócić do pierwotnego kształtu. Podczas oddechów ratowniczych lub wentylacji należy w trakcie trwania 1 sekundy wtłoczyć do płuc poszkodowanego odpowiednią ilość powietrza, tak aby był widoczny ruch klatki piersiowej ku górze. Stosunek ucisków klatki piersiowej do oddechów ratowniczych nie zmienia się i wynosi 30:2. Przerwa w prowadzeniu ucisków na rzecz wykonania wentylacji nie może być dłuższa niż 10 sekund.
   • • Defibrylacja w czasie 3-5 minut od utraty przytomności może zwiększać szanse na przeżycie pacjenta. Przeżywalność może sięgać 50-70%. Wczesna defibrylacja może zostać przeprowadzona dzięki dostępowi do defibrylatorów AED umieszczonych w miejscach publicznych. Program publicznego dostępu do defibrylacji powinien być aktywnie wdrażany w miejscach o dużym zagęszczeniu populacji.
   • • Sekwencja RKO stosowana u osób dorosłych może być bezpiecznie wprowadzona również w przypadku pacjentów pediatrycznych, którzy utracili przytomność i nie oddychają prawidłowo. Głębokość uciśnięć klatki piersiowej u dzieci powinna wynosić około jedną trzecią głębokości klatki piersiowej (u niemowląt jest to koło 4 cm, a u dzieci około 5 cm).
   • • Całkowita niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym jest stanem nagłym i wymaga natychmiastowego leczenia. Należy spróbować usunąć ciało obce poprzez uderzenia w plecy, a jeśli takie postępowanie nie przyniesie oczekiwanego skutku, przystąpić do uciśnięć podbrzusza. Jeżeli dojdzie do utraty przytomności należy natychmiast wdrożyć RKO. Jednocześnie musi zostać wezwana pomoc.


 • Resuscitation 2015 : The pathway to new Guidelines.

  fb-erc2015-banner-pl

  W dniach 29 – 31 października 2015 firma Medisol będzie obecna na kongresie ERC Resuscitation 2015 w Pradze. W tym roku ma miejsce ważna edycja corocznego kongresu ERC, podczas której zostaną przedstawione nowe wytyczne reanimacji. Wytyczne te będą obowiązywać przez kolejne 5 lat. Jest to również doskonała okazja, aby spotkać się z kolegami z branży, wymienić doświadczenia i nawiązać współpracę. Obecnie oczy wszystkich zainteresowanych dziedziną AED są zwrócone na Pragę. Będziecie Państwo również obecni na kongresie? Mamy nadzieję, że będziemy mogli Państwa poznać. Aby umówić się z nami na spotkanie, wystarczy skontaktować się z naszym pracownikiem w biurze obsługi klienta.

2 produkt(ów)