Pracownicy firmy Medisol/Defibrylatorshop.pl dokładają oczywiście wszelkich starań, aby jak najlepiej pomóc naszym klientom. Niemniej jednak tam, gdzie pracują ludzie, tam czasem pojawiają się błędy. Jeśli mają Państwo uwagi, sugestie, skargi dotyczące działania naszego serwisu lub chcą Państwo złożyć reklamację,  prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą:

Uwagi, sugestie, skargi lub reklamacje mogą Państwo przesyłać do nas mailem lub listownie na adres Mercuriusweg 12, 4382 NC, Vlissingen

Prosimy o zawarcie w mailu lub liście następujących informacji:
- Czego dotyczy uwaga, sugestia, skarga lub reklamacja
- Numer zamówienia lub numer faktury w przypadku reklamacji zakupionego produktu
- Imię, nazwisko, e-mail lub adres osoby, z którą możemy się kontaktować
- Jakich działań naprawczych Państwo oczekują  (opcjonalnie)
- Nazwę produktu, którego dotyczy reklamacja (opcjonalnie). W tym wypadku prosimy o upewnienie się u pracownika Medisol, jaki numer RMA posiada dany produkt

Mogą Państwo również złożyć skargę do Komisji Europejskiej za pośrednictwem portalu Online Dispute Resolution (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)