Cardio First Angel

Urządzenie Cardio First Angel zapewnia podstawowy feedback z RKO. Ułatwia wykonywanie ratowniczych ucisków klatki piersiowej z właściwą siłą i we właściwym tempie. Poza tym wskazuje dokładnie miejsce ucisku. Doskonałe uzupełnienie defibrylatora AED.

zł379,00 zł466,17
Opis produktu

Urządzenie Cardio First Angel może zostać użyte w nagłym przypadku przez użytkownika bez przeszkolenia medycznego. Na czerwonym przycisku oraz na opakowaniu znajdują się piktogramy wskazujące dokładne miejsce umieszczenia CFA. Za pomocą sygnalizacji dźwiękowej ("klik") podawana jest informacja o poprawnej głębokości ucisków klatki piersiowej. Drugi dźwięk "klak" informuje o tym czy ucisk został wystarczająco zwolniony, tak aby krew mogła powrócić do serca pacjenta. Za pomocą sygnałów "klik-klak" CFA nadaje też właściwe tempo uciskom klatki piersiowej - 100 ucisków na minutę. 

Zalety:
- właściwa pozycja rąk na klatce piersiowej pacjenta
- właściwa siła ucisków klatki piersiowej
- brak bezpośredniego kontaktu z pacjentem
- nie wymaga zasilania
- doskonałe uzupełnienie do defibrylatora AED 

Specyfikacje
Specyfikacje
Nazwa produktu Cardio First Angel
SKU 2-62-0000
producent Inotech.de
Waga 1.000000