Czy defibrylatory AED są wielokrotnego użytku?

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) to urządzenie ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Prawidłowe użycie AED może uratować życie! Ale czy defibrylatory AED mogą być używane wielokrotnie? Jest to ważne pytanie, na które odpowiadamy w tym artykule.

Najpierw krótko wyjaśnimy, jak działa defibrylator AED. Urządzenie AED może wykryć zaburzenia rytmu pracy serca i, w razie potrzeby, dostarczyć wstrząs defibrylacyjny, aby przywrócić prawidłowy rytm. Wstrząs ten jest dostarczany za pomocą elektrod, które przykłada się do klatki piersiowej poszkodowanego.

Czy elektrody AED mogą być używane wielokrotnie?

Ale czy elektrody defibrylacyjne mogą być użyte wielokrotnie? Nie, nie jest to możliwe. Elektrody AED mają samoprzylepny żel, który zapewnia dobre przyleganie do skóry poszkodowanego. Po użyciu elektrody tracą właściwości samoprzylepne. Żel wysycha i gromadzą się na nim kurz i zanieczyszczenia. Zmniejsza to zdolność defibrylatora AED do przeprowadzania analizy i zdolność elektrod do przewodzenia wstrząsu defibrylacyjnego. Dlatego należy zawsze wymieniać elektrody AED po użyciu i po upływie daty ważności. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta defibrylatora AED dotyczącymi konserwacji i wymiany elektrod, aby mieć pewność, że automatyczny defibrylator zewnętrzny jest zawsze gotowy do użycia w nagłym przypadku.

Czy baterie AED muszą być wymieniane po użyciu?

Wymiana baterii/akumulatora defibrylatora AED może (ale nie musi) być konieczna po wdrożeniu klinicznym urządzenia. Zwłaszcza w przypadku wielokrotnego udzielenia wstrząsu może zajść potrzeba wymiany baterii. Defibrylator AED sam sprawdza pojemność baterii w tzw. autotestach i w razie potrzeby sygnalizuje niskie napięcie. Opis, w jaki sposób potrzeba wymiany baterii zostaje zasygnalizowana, znajduje się zawsze w instrukcji obsługi. 

Czy można więc użyć defibrylatora AED wielokrotnie?

Odpowiedź na pytanie "Czy można używać defibrylatora AED wielokrotnie?" jest prosta: tak, defibrylator AED może być używany wielokrotnie. Bardzo ważne jest jednak, aby po wdrożeniu klinicznym wymieniać elektrody i w razie potrzeby baterie. Terminowa wymiana elektrod i baterii może uratować życie, ponieważ dobrze utrzymywane urządzenie AED jest cenną pomocą w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Defibrylatory AED, których można użyć tylko raz

Jak zawsze od reguły są wyjątki. Od niedawna na rynku dostępne są również defibrylatory AED jednorazowego użytku. Urządzenia te są kompaktowe, znacznie tańsze i nie mają części zamiennych. Ich żywotność jest krótka (około 2 lat) i muszą bezwzględnie zostać wyrzucone po użyciu. Medisol nie posiada obecnie tych defibrylatorów AED w swojej ofercie. Nie jesteśmy bowiem jeszcze pewni trwałości produktu, a także rentowności takiej inwestycji. 

Wszystkie defibrylatory AED z naszej oferty nadają się do wielokrotnego użytku i będą służyć przez lata.