Oświadczenie bezpieczeństwa Schiller (DefiSign)

Firma Schiller zidentyfikowała problem w serii 45 sztuk zidentyfikowanych defibrylatorów AED Schiller PA-1 (DefiSign). Urządzenia te są objęte wycofaniem z rynku. Właściciele defibrylatorów, których dotyczy problem, zostali powiadomieni o konieczności podjęcia dalszych działań w związku z wycofaniem. Jeżeli nie zostałeś poinformowany, znaczy to, że problem nie dotyczy Twojego defibrylatora AED. Twoje urządzenie jest bezpieczne. W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Przeczytaj oficjalne oświadczenie firmy Schiller dotyczące bezpieczeństwa.