Czy można zastosować AED w przypadku osoby tonącej?

Obecnie w miejscach publicznych coraz częściej pojawiają się automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED). AED to urządzenia ratujące życie, służące do udzielenia wstrząsu elektrycznego u osób, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Zabieg ten ma przywrócić poprawny rytm pracy serca osobie poszkodowanej. Ale co zrobić gdy chodzi o przypadek utonięcia. Czy w takiej sytuacji można użyć AED? W tym artykule opowiemy Ci wszystko o użyciu AED w przypadku osoby tonącej.

Użycie AED w przypadku osoby tonącej.

AED można zastosować u ofiary utonięcia. Nawet gdy poszkodowany leży w kałuży wody, można bezpiecznie użyć AED. Aby bezpiecznie reanimować ofiarę utonięcia z użyciem defibrylatora AED, należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach:

  1. Bezpieczeństwo przede wszystkim! Przed użyciem AED u osoby ratowanej z wody upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu. Podczas udzielania pomocy należy zawsze najpierw zapewnić bezpieczeństwo sobie i osobom postronnym.
  2. Następnie ważne jest osuszenie klatki piersiowej poszkodowanego i w razie konieczności zdjęcie wilgotnej odzieży. Przed przyłożeniem elektrod AED należy upewnić się, że klatka piersiowa poszkodowanego jest sucha. Właściwe przyleganie elektrod do skóry jest kluczowe. AED nie jest w stanie wykonać wyładowania elektrycznego, jeśli ofiara jest mokra. Chcesz także zapobiec temu, aby woda pełniła rolę przewodnika, co może spowodować porażenie operatora AED.
  3. Po przyklejeniu elektrod postępuj zgodnie z instrukcjami defibrylatora. AED prowadzi Cię przez proces resuscytacji i informuje, kiedy przeprowadzić wstrząs (w przypadku półautomatycznego AED) lub kiedy urządzenie dostarczy wstrząs (w przypadku w pełni automatycznego AED).

Kiedy użyć AED u tonącej osoby?

To, czy należy użyć AED u osoby tonącej, zależy od sytuacji. W przypadku braku oddechu u poszkodowanego należy wezwać pogotowie, rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową i podłączyć AED zgodnie z powyższymi instrukcjami. AED ocenia, czy konieczne jest wykonanie defibrylacji. Jeśli ofiara oddycha, nadal konieczna jest pomoc lekarska. Utonięcie może mieć konsekwencje medyczne, nawet jeśli wydaje się, że ofiara odzyskała przytomność.

AED jest cennym narzędziem podczas reanimacji ofiary utonięcia, ważne jest jednak wykonanie odpowiednich czynności (takich jak osuszenie poszkodowanego) i dokładne przestrzeganie instrukcji urządzenia. W przypadku potencjalnego zatrzymania krążenia zawsze ważne jest szybkie działanie, dlatego zalecamy przeszkolenie z zakresu RKO i AED. Dzięki temu będziesz wiedział, jak prawidłowo i szybko zareagować w sytuacji awaryjnej, a to może uratować życie!